• تمامی ویژگی های مربوط به محصول خود را با یک کلیک وارد می کنید
  • تنظیم و تغییر در ویژگی های پیش فرض
  • فراخوانی سریع ویژگی های ذخیره شده
  • دارای بانک اطلاعاتی آماده
  • پشتیبانی از زبان انگلیسی و فارسی